About me

1/29/2011 11:03:00 SANhớ rất nhiều những xưa cũ đã qua
Tiếc rất nhiều những yêu thương đã bỏ lỡ
Và yêu rất nhiều những ngọt ngào hôm nay.

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts