About me

1/29/2011 11:03:00 SANhớ rất nhiều những xưa cũ đã qua
Tiếc rất nhiều những yêu thương đã bỏ lỡ
Và yêu rất nhiều những ngọt ngào hôm nay.


 1. TVXQ’s fan (don’t care JYJ)
 2. Changmin’s bias
 3. Support Infinite Hoya (don’t care Infinite)
 4. 90-er
 5. Aquarius
 6. Type O
 7. HoMin shipper (TVXQ Jung Yunho and TVXQ Shim Changmin)
 8. Kimin shipper (SJ Kim Kibum and TVXQ Shim Changmin)
 9. Support YunBoA (TVXQ Yunho and Kwon BoA)
 10. ManUtd fan
 11. Love Reading and Writing (fanfic :P)

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts