[Trans/DJ Slam Dunk - 147] NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ (mục lục)

5/23/2023 12:41:00 CH

 [Mục lục] NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ 

(Tổng hợp về Slam Dunk: link)

01 | 02 

(Pass: Tên đội đứng thứ 2 tỉnh Kanagawa, viết hoa chữ cái đầu)


03 | 04

(Pass: Tỉ số trận Shohoku - Toyotama, 4 chữ số)


05 | 06

07 | 08

09 | 10

11


You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts