[Trans/DJ Slam Dunk - 147] NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ (mục lục)

5/23/2023 12:41:00 CH

 [Mục lục] NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ 

(Tổng hợp về Slam Dunk: link)

01 | 02 

(Pass: Tên đội đứng thứ 2 tỉnh Kanagawa, viết hoa chữ cái đầu)


03 | 04

(Pass: Tỉ số trận Shohoku - Toyotama, 4 chữ số)


05 | 06

(Pass: ngày sinh của Mitsui và Miyagi, 6 chữ số, tháng trước ngày sau)


07 | 08

(Pass: 184*168=?, 5 chữ số)


09 

(Pass: Trong manga, Miyagi xuất hiện lần đầu tiên ở chương mấy? Mitsui  xuất hiện lần đầu tiên ở chương mấy, 4 chữ số)


10 | Extra

(Pass: hoàn thành câu sau, "Tôi là giả,...", có 3 chữ số và 6 chữ cái, viết liền)


End (30/06/2023)

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts